Quines obligacions de manteniment de la vivenda té el propietari vers el llogater?

Els propietaris de pisos –i locals comercials- que els tinguin llogats a tercers han de fer les obres de reparació necessàries per a garantir-ne la seva habitabilitat.

Segons la doctrina, es consideren necessàries aquelles obres que fan referència a la restauració del deteriorament propi de la vivenda, que no augmenten el seu valor, i sense les quals la vivenda quedaria inservible per al seu ús. La jurisprudència, en sintonia amb aquest criteri ha declarat necessàries, per exemple, la reparació dels sostres per evitar filtracions d’ aigua y humitats, les reparacions de xemeneies i sortides de fums de cuines, o la renovació d’instal·lacions d’aigües, de calefacció, entre d’altres.

Així doncs, un propietari té l’obligació de garantir la possessió útil de la vivenda al llogater de manera continuada en el temps i no solament en el moment de la signatura del contracte de lloguer i l’entrega de la vivenda. Els problemes però, venen quan les deficiències no son imputables al propietari de la vivenda sinó per exemple a la Comunitat de Veïns. Es aquí on la jurisprudència no es posa d’acord, i algunes Audiències Provincials dicten Sentències responsabilitzant al propietari, i d’altres eximint-lo de la mateixa.

Sigues el primer en comentar.